Certyfikacja Scrum według Scrum.org

Data ostatniej modyfikacji: 17 lipca 2017

Organizacja Scrum.org powstała w 2009 roku z inicjatywy Kena Schwabera, jednego z twórców metody Scrum, który porzucił założoną przez siebie organizację Scrum Alliance (w zarządzie której zasiadał przez okres pięciu lat), nie będąc w pełni zadowolonym z obranego przez nią kierunku rozwoju oraz z wyników szkoleniowych osiąganych przez zrzeszonych w niej instruktorów.

Kością niezgody były niespójności programów szkoleń oferowanych przez różnych trenerów, próba zbyt szerokiego wykorzystania metody w środowiskach pozainformatycznych oraz krytykowane przez dużą część społeczności „szafowanie” certyfikatami bez solidnej weryfikacji wiedzy nabywanej przez uczestników szkoleń. W ocenie Kena Schwabera oba te czynniki skutkowały osłabieniem podstaw merytorycznych metody i w praktyce prowadzą do niepełnych, nieudanych wdrożeń, przyczyniając się także do obniżenia oceny samej metody i zalet płynących z jej zastosowania (tzw. Scrum–but, quasi–scrum czy flaccid Scrum).

Wychodząc naprzeciw tym zastrzeżeniom, w odróżnieniu od modelu proponowanego przez Scrum Alliance, organizacja Scrum.org opiera swoje działanie na wielostopniowych testach oraz powiązanych z nimi, uspójnionych programach szkoleniowych. Podjęto również wysiłek stworzenia dokumentu typu Body of Knowledge opisującego podstawowe reguły metody. Efektem jest Przewodnik po Scrumie (The Scrum Guide) autorstwa Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda, dostępny w wielu jezykach, w tym polskim.

W zamyśle wysiłki te mają na celu zwiększenie stopnia powodzenia procesu przekształcania organizacji wytwarzających oprogramowanie z modelu tradycyjnego na Scrum. Wspomniany test podlega ciągłemu procesowi doskonalenia i kalibracji co ma stanowić zachętę do stałego podnoszenia kompetencji przez osoby wykorzystujące Scruma w swojej codziennej pracy.

Scrum Open Assessment

Dostępny dla wszystkich zainteresowanych egzamin w formie testu on-line zawierający około 30 pytań dotyczących podstaw metody Scrum opartych o treść Przewodnika po Scrumie. Egzamin ten stanowi świetne narzędzie weryfikacji wiedzy na temat Scruma, jest również stosowany jako praktyczne przygotowanie do egzaminów wyższych stopni. Przystąpienie do egzaminu Scrum Open jest bezpłatne.

Professional Scrum Master

Professional Scrum Master I (PSM I)

Egzamin PSM I to 60-minutowy test wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę na temat podstaw Scruma. Ponieważ pytania mogą dotyczyć interpretacji zapisów zawartych w Przewodniku po Scrumie egzamin może być postrzegany jako wymagający przez osoby, które nie znają tego dokumentu i nie pracowały przy użyciu tej metody.

Osoby uzyskujące wynik przynajmniej 85% poprawnych odpowiedzi otrzymują dyplom poświadczający pozytywne zaliczenie tego poziomu testu. Dodatkowo informacje o osobach, które uzyskały ten dyplom umieszczone są na stronach Scrum.org. W chwili obecnej jest to certyfikat przyznawany bezterminowo. Cena przystąpienia do tego egzaminu to 100 USD.

Scrum.org promuje szkolenia Professional Scrum Foundations i Professional Scrum Master dostarczane przez akredytowanych instruktorów (Professional Scrum Trainer, PST) jako szkolenia przygotowawcze. Uczestnictwo w tych szkoleniach nie jest wymagane, niemniej pojedyncze przystąpienie jest wliczone w ich cenę.

Professional Scrum Master II (PSM II)

Egzamin PSM II to 2–godzinny egzamin sprawdzający wiedzę na temat wykorzystania metody Scrum w rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z produkcją oprogramowania. Ponad połowa pytań w tym teście to opisowe pytania problemowe, wymagające głębokiego rozumienia i praktycznego doświadczenia, których ocena dokonywana jest bezpośrednio przez Kena Schwabera lub wskazanych przez niego instruktorów (PST).

Osoby uzyskujące 85% i więcej poprawnych odpowiedzi otrzymują dyplom poświadczający pozytywne zaliczenie tego testu, ponadto stosowna informacja umieszczona jest na stronach Scrum.org. W chwili obecnej jest to certyfikat przyznawany bezterminowo. Cena przystąpienia do tego egzaminu to 500 USD. Uczestnicy szkolenia Professional Scrum Master otrzymują bezterminowy upust w wysokości 200 USD.

Scrum.org promuje szkolenie Professional Scrum Master dostarczane przez akredytowanych instruktorów (PST) jako szkolenie przygotowawcze. Udział w tym szkoleniu jest zalecany, nie jest jednak konieczny do przystąpienia do egzaminu.

Professional Scrum Product Owner

Professional Scrum Product Owner I (PSPO I)

Egzamin PSPO I to 60–minutowy test wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę na temat podstaw wykorzystania Scruma w kontekście biznesowym.

Osoby uzyskujące przynajmniej 85% poprawnych odpowiedzi otrzymują dyplom poświadczający pozytywne zaliczenie tego testu. Dodatkowo informacje o osobach, które uzyskały ten dyplom umieszczone są na stronach Scrum.org. W chwili obecnej jest to certyfikat przyznawany bezterminowo. Cena przystąpienia do tego egzaminu to 100 USD, dla uczestników szkolenia Professional Scrum Product Owner jest on bezpłatny.

Scrum.org promuje szkolenie Professional Scrum Product Owner dostarczane przez akredytowanych instruktorów (Professional Scrum Trainer, PST) jako szkolenie przygotowawcze. Na chwile obecną udział w tym szkoleniu jest wymagany do przystąpienia do egzaminu.

Professional Scrum Product Owner II (PSPO II)

Egzamin PSPO II to 2-godzinny test sprawdzający wiedzę na temat wykorzystania Scruma w zarządzaniu rozwojem produktu lub usługi opartej o oprogramowanie. Większa część pytań w tym teście to opisowe pytania problemowe, wymagające głębokiego rozumienia i praktycznego doświadczenia. Ocena tego egzaminu dokonywana jest bezpośrednio przez Kena Schwabera lub wskazanych przez niego instruktorów (PST).

Osoby uzyskujące 85% i więcej poprawnych odpowiedzi otrzymują dyplom poświadczający pozytywne zaliczenie testu, ponadto stosowna informacja umieszczona jest na stronach Scrum.org. W chwili obecnej jest to certyfikat przyznawany bezterminowo. Cena przystąpienia do tego egzaminu to 500 USD. Uczestnicy szkolenia Professional Scrum Product Owner otrzymują bezterminowy upust w wysokości 200 USD.

Scrum.org promuje szkolenie Professional Scrum Product Owner dostarczane przez akredytowanych instruktorów (Professional Scrum Trainer, PST) jako szkolenie przygotowawcze. Na chwilę obecną udział szkoleniu jest wymagany do przystąpienia do egzaminu.

Professional Scrum Developer

Professional Scrum Developer I (PSD I)

Egzamin ocenia umiejętności tworzenia kompletnego przyrostu oprogramowania w pojedynczych cyklach wytwórczych (Sprintach) przy wykorzystaniu nowoczesnych praktyk i narzędzi inżynierskich.

W tej chwili ten poziom certyfikacji Scrum.org jest ściśle powiązany z programem szkoleniowym, istnieją jednak plany opracowania ogólnodostępnego materiału przygotowawczego do tego egzaminu i w efekcie uniezależnienie go od szkolenia. 3– i 5–dniowe szkolenie oraz 60–minutowy egzamin realizowane są dla dwóch platform Microsoft .NET oraz Java.

Celem szkolenia jest nabycie przez osoby bezpośrednio zaangażowane w wytwarzanie oprogramowania zarówno umiejętności na poziomie technicznym (konkretnych narzędzi i praktyk inżynierskich) jak również wiedzy pozwalającej na wykorzystanie modelu iteracyjno-przyrostowego i filozofii Scruma w osiąganiu celu, którym jest wytworzenie oprogramowania wysokiej jakości i wartości dla końcowego odbiorcy.

Komentarze (8)

 • Przemysław

  Przemysław

  05 listopada 2012 o 20:30 |
  Czy certyfikacja PSM odbywa się w języku polskim?
  • Tomek

   Tomek

   05 listopada 2012 o 20:38 |
   Dziękuję za zapytanie. W tej chwili wszystkie egzaminy Scrum.org dostępne są tylko w języku angielskim. Regularnie podnoszę kwestię na forum Scrum.org i dążę do ich udostępnienia w języku polskim, póki co bez powodzenia.
 • Krzysztof

  Krzysztof

  28 sierpnia 2015 o 15:01 |
  Witam, nawiązując do pytania Przemka sprzed 3 lat czy jest już dostępny egzamin PSM I w wersji językowej polskiej?
  • Tomek Włodarek

   Tomek Włodarek

   17 października 2015 o 17:33 |
   Niestety wciąż nie.
 • Ewa

  Ewa

  25 października 2016 o 13:21 |
  Cześć,
  Czy sa gdzieś umieszczone przykładowe testy aby poćwiczyć przed przystąpieniem do egzaminu?
 • iwona

  iwona

  27 czerwca 2017 o 15:54 |
  skoro nie ma polskiej wersji egzaminu, to czy w trakcie egzaminu możliwe jest korzystanie z translatora i kopiowanie pytań aby je przetlumaczyc
  • Tomek Włodarek

   Tomek Włodarek

   17 lipca 2017 o 19:37 |
   Egzamin nie jest nadzorowany, więc można korzystać z czego się chce. System egzaminujący wedle mojej wiedzy pozwala na kopiowanie. Trzeba jednak pamiętać, że egzamin jest ograniczony czasowo i niekoniecznie będzie na to wszystko czas.

Zapraszam do komentowania.

Komentujesz jako Gość. Opcjonalny login poniżej.