Professional Scrum Master (PSM)

 • zaawansowane dwudniowe szkolenie (trzydniowe w wydaniu online)
 • solidne fundamenty teoretyczne i praktyczne Scruma - samoorganizacja i empiryzm
 • dla osób pełniących lub przygotowujących się do roli Scrum Mastera i osób zaangażowanych lub odpowiedzialnych za wdrażanie Scruma w organizacji
 • akredytacja i egzaminy Scrum.org

Wstęp

Scrum znacząco różni się od dotychczas stosowanych sposobów wytwarzania oprogramowania co powoduje, że proces wdrożenia tej metody często przebiega wolno i kończy się jedynie połowicznym sukcesem. Szkolenie Professional Scrum Master pozwala uczestnikom uniknąć tych problemów dzięki dogłębnemu zrozumieniu reguł i wartości Scruma.

 • Dziękuję za niezwykle inspirujący kurs. Cieszę się, że mogłam potwierdzić moje umiejętności zdając PSM I. To doskonała motywacja do dalszej nauki o Scrumie i roli Scrum Mastera. Dzięki!

  Joanna o szkoleniu Professional Scrum Master

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poprawienie umiejętności wykorzystania Scruma. Uczestnicy poznają szereg narzędzi wspomagających zmianę zachowań członków zespołów scrumowych i osób w ich otoczeniu, co ma na celu doskonalenia podejścia zwinnego (ang. agile) i zapobiega nawrotom do starych, nieefektywnych praktyk. Celem nadrzędnym szkolenia jest usprawnienie procesu wdrażania i stosowania Scruma, poprzez wzmocnienie jego podstaw, wartości i zasad, a w efekcie uzyskanie trwałego przekształcenia organizacji macierzystych uczestników szkolenia.

 • Chciałbym raz jeszcze podziękować za szkolenie. Wyniosłem z tego sporo, jak myśleć o roli i frameworku + super anegdoty!

  Konrad o szkoleniu Professional Scrum Master

Program szkolenia

 • Teoria i podstawy Scruma. Podstawy teoretyczne Scruma. Różnice pomiędzy Scrumem i tradycyjnymi metodami wytwarzania oprogramowania. Korzyści, wady i konsekwencje każdego z podejść. Filozofia podejścia empirycznego.
 • Ramy metodyczne. Reguły i zasady Scruma. Wcielanie nowego sposobu działania za pomocą ograniczeń czasowych, ról i artefaktów. Efektywne sposoby ich wprowadzania oraz źródła problemów mogących je osłabiać. Przewidywalność prac w modelu empirycznym, kontrola ryzyka i monitorowanie postępów prac.
 • Ludzie. Zespoły. Samoorganizacja. Wartości scrumowe. Budowanie zespołów. Czym jest samoorganizacja, od czego zależy i jak ją wykorzystywać. Co oznacza międzyfunkcjonalność i jakie są implikacje tego podejścia dla organizacji.
 • Rola Scrum Mastera w zespole. Rola Scrum Mastera w organizacji. Jak zapewnić sukces zespołów w większej organizacji. Jakie zachowania wspierają Scruma i jego wykorzystanie a jakie temu szkodzą.
 • Coaching i facylitacja. Techniki przydatne w codzienne pracy z zespołami, wspierające wykorzystanie Scruma i pomagające zespołom w codziennej pracy.
 • Wzmacnianie Scruma w zespole. Skalowanie Scruma na całą organizację. Rolą Scrum Mastera jest dostrzeganie i wskazywanie źródeł nieefektywności zarówno w zespole jak i w całej organizacji. Wskazówki dotyczące pracy Scrum Mastera w kontekście wielu zespołów i dużej organizacji.

Powyższe zagadnienia prezentowane są w formie wykładu oraz licznych ćwiczeń praktycznych, dyskusji i studiów przypadku.

Grupa docelowa

Szkolenie Professional Scrum Master przeznaczone jest dla praktyków zainteresowanych zwiększeniem zasięgu i efektywności wykorzystania Scruma w firmie – przede wszystkim Scrum Masterów i osób aspirujących do tej roli, kadry zarządzającej, wewnętrznych coachów i instruktorów, i wszystkich innych osób zainteresowanych wykorzystaniem samoorganizacji i empiryzmu w celu podnoszenia efektywności i produktywności zespołów.

Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnicy powinni znać teoretyczne założenia Scruma. Wiedzę tę można nabyć poprzez lekturę Przewodnika po Scrumie lub podczas szkoleń wstępnych (na przykład Professional Scrum Foundations). Niezbędne jest także doświadczenie praktyczne w pracy w lub z zespołem scrumowym przy produkcji oprogramowania.

 • Dzieki za świetne szkolenie. Dla mnie to taki kolejny etap utrwalana w mojej głowie pewnej rewolucji, która dzieje się tak trochę po cichu na rynku a z drugiej strony fajna terapia dla mnie samego kiedy widzę, że ta różnorodność we mnie a nie wąska specjalizacja jest olbrzymim plusem. Było super ciekawie i inspirująco prawdziwe przykłady z życia bardzo wzmocniły przekaz.

  Artur o szkoleniu Professional Scrum Master

Informacje dodatkowe

Kurs jest akredytowany przez twórcę metody Scrum Kena Schwabera i organizację Scrum.org. Udział w szkoleniu upoważnia do bezpłatnego przystąpienia do pierwszego stopnia egzaminu Professional Scrum Master I (cena regularna 150 USD) oraz do uzyskania 40% zniżki na egzamin drugiego stopnia Professional Scrum Master II (cena regularna 250 USD).

Materiały szkoleniowe przygotowane na licencji organizacji Scrum.org ze Stanów Zjednoczonych zostaną udostępnione na sesji szkoleniowej. Obejmują one kopię slajdów, którymi posługuje się instruktor, dodatkowe wydruki i studia przypadków poszerzające zakres szkolenia.