Kanban Praktycznie

 • jedno- lub dwudniowy warsztat autorski
 • zapewnia wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu stosowania techniki Kanban przy produkcji oprogramowania
 • dla wszystkich zainteresowanych stosowaniem Kanbana w swoim zespole deweloperskim lub organizacji

Wstęp

Warsztat Kanban Praktycznie dostarcza uczestnikom wiedzy o zastosowaniu techniki kanban w celu doskonalenia procesu produkcji oprogramowania. W trakcie warsztatu uczestnicy nabędą umiejętności wizualizowania procesu wytwórczego, optymalizowania jego efektywności za pomocą tablicy i kart kanban, techniki mapowania strumienia wartości (value stream mapping) i analizy przepływu.

Cel i efekty szkolenia

Celem warsztatu jest zdobycie przez uczestników umiejętności efektywnego posługiwania się techniką kanban w procesie wytwarzania oprogramowania. W trakcie intensywnych ćwiczeń uczestnicy skonstruują tablice i karty kanban dla swoich procesów wytwórczych, rozważą warianty SLA (service level agreement) dla swoich projektów, przygotują zestaw miar wspierające system kanban i kulturę kaizen w swoich zespołach.

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • podnosić zdolność produkcyjną zespołów poprzez odkrywanie i eliminowanie wąskich gardeł w procesie produkcji
 • efektywnie zarządzać ilością pracy wykonywanej przez zespół
 • stosować narzędzia kanban, mapowanie strumienia wartości i monitorowanie przepływu w codziennej pracy projektowej,
 • monitorować, analizować i udoskonalać procesy produkcji oprogramowania przy użyciu tych technik,
 • identyfikować, klasyfikować i kontrolować wąskie gardła w procesie produkcji,
 • promować kulturę nastawienia na jakość produktu,
 • promować kulturę ciągłego doskonalenia kaizen.
 • Pokazuje świeże podejście do traktowania procesu.

  Michał o szkoleniu Kanban Praktycznie

Zakres szkolenia

Warsztat obejmuje następujące tematy, przedstawiane w formie wykładu a przede wszystkim w formie intensywnych ćwiczeń:

 • Wprowadzenie do szczupłych (lean) procesów produkcyjnych
 • Systemy typu "ciągnionego" (pull) a systemy "pchane" (push)
 • Warsztat: symulacja procesu wytwórczego*
 • Prosta idea, ogromna zmiana: system kanban
 • Mapowanie strumienia wartości (value stream mapping)
 • Tablice i karty kanban: konstrukcja i przeznaczenie
 • Kultura pracy zespołowej: zebrania zespołu w modelu kanban
 • Analiza przepływu, kontrola przepustowości systemu: identyfikacja wąskich gardeł, kontrola ilości pracy będącej w toku (work in progress, WIP)
 • Planowanie produkcji w modelu kanban
 • Szacowanie w modelu kanban
 • Pojęcie poziomu obsługi (service level agreement, SLA): oczekiwania klienta a przepustowość systemu produkcji
 • Narzędzia monitorowania i raportowania postępów prac: użyteczne miary i diagramy
 • Rytm produkcji: wypracowanie i utrzymanie tempa prac - produkcja i wydanie oprogramowania do klienta
 • Zarządzanie ograniczeniami i zmiennością procesu
 • Fundament inżynierski
 • Kultura kaizen w produkcji oprogramowania: doskonalenie procesu
 • Skalowanie systemu kanban*
 • Przegląd narzędzi pomocniczych*
 • Kanban a Scrum*
 • Sesja pytań i odpowiedzi, uwagi praktyczne

Grupa docelowa

Warsztat Kanban Praktycznie przeznaczony jest dla osób uczestniczących w rozwoju oprogramowania i chcących zaznajomić się z podstawami techniki Kanban. Dotyczy to zarówno programistów, architektów oprogramowania jak i kadry menedżerskiej, która chce usprawnić proces wytwarzania oprogramowania w organizacji, którą zarządza.

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu optymalizacji procesów wytwarzania oprogramowania

  Michał o szkoleniu Kanban Praktycznie