ITERATE™ Product Development Game

 • jednodniowy warsztat oparty o symulacyjną grę planszową ITERATE™
 • symulacja cyklu życia produktu technologicznego i aspektów związanych z jego wytwarzaniem i utrzymaniem
 • dla osób chcących wzmocnić swoje umiejętności zarządzania rozwojem produktu opartego o oprogramowanie

Wstęp

Jednodniowy warsztat oparty o autorską planszową grę ITERATE™ łączy symulację działań zespołu wytwarzającego produkt technologiczny z wykładem i dyskusją. Przedmiotem warsztatu są przede wszystkim rola Product Ownera i strategia rozwoju produktu, ale także działania zespołu projektowego oraz wykorzystywane przez niego narzędzia i praktyki.

Dzięki naszej symulacji dowiesz się dlaczego projekty technologiczne zajmują więcej czasu i pochłaniają więcej zasobów niż przewidywano, a przede wszystkim dowiesz się jak można temu przeciwdziałać. Dzięki potężnej dawce emocji warsztat dostarcza uczestnikom inspiracji odnośnie wykorzystania podejścia adaptacyjnego w ich codziennej pracy.

Cel i efekty warsztatu

Celem warsztatu jest zdobycie przez uczestników umiejętności związanych z wykorzystaniem podejścia iteracyjno-przyrostowego w rozwoju produktu technologicznego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • wiedzieli z czego wynikają opóźnienia w realizacji przedsięwzięć technologicznych, znali najczęstsze przyczyny tych niepowodzeń i sposoby przeciwdziałania,
 • wiedzieli jak w nienaiwny sposób zarządzać ryzykiem projektowym,
 • potrafili prawidłowo wykorzystać adaptacyjne, iteracyjno-przyrostowe podejście do rozwoju oprogramowania,
 • potrafili świadomie wykorzystywać mechanizm analizy i adaptacji do doskonalenia strategii rozwoju produktu i procesu produkcji oprogramowania,
 • znali role scrumowe, zakresy ich odpowiedzialności, pozostałe elementy Scruma i najczęściej stosowane praktyki towarzyszące,
 • potrafili zarządzać backlogiem produktu,
 • potrafili zarządzać ograniczeniami projektowymi,
 • potrafili prowadzić rozmowy z interesariuszami.
 • Ilość rzeczy do przemyślenia po nim pozytywnie przytłacza. Zdobytą wiedzę na pewno będę chciał wykorzystać w praktyce..

Zakres warsztatu

 • Strategie rozwoju produktu.
 • Kontraktowanie i praca z interesariuszami.
 • Zarządzanie backlogiem produktu.
 • Rola Product Ownera – obowiązki i przywileje.
 • Planowanie w podejściu zwinnym, horyzonty planistyczne.
 • Monitorowanie przebiegu projektu, projekcje krótko- i długookresowe.

Grupa docelowa

Warsztat przeznaczony jest dla wyższej kadry managerskiej, inwestorów, członków zespołów projektowych - programistów, testerów, analityków, kierowników projektu, kierowników zespołów projektowych - oraz wszystkich osób zainteresowanych zastosowaniem rozwojem produktów technologicznych.

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni posiadać ogólną wiedzę z zakresu zarządzania projektami informatycznymi lub posiadać praktyczne doświadczenie w produkcji oprogramowania.

Informacje dodatkowe

Gra symulacyjna ITERATE™ dostępna jest jedynie w języku angielskim, warsztat natomiast prowadzony jest w języku polskim lub angielskim w zależności od potrzeb.