ITERATE™ Product Development Game

 • jednodniowy warsztat oparty o symulacyjną grę planszową ITERATE™
 • symulacja cyklu życia produktu technologicznego i aspektów związanych z jego wytwarzaniem i utrzymaniem
 • dla osób chcących wzmocnić swoje umiejętności zarządzania rozwojem produktu opartego o oprogramowanie

Wstęp

Jednodniowy warsztat oparty o autorską planszową grę ITERATE™ łączy symulację działań zespołu wytwarzającego produkt technologiczny z wykładem i dyskusją. Przedmiotem warsztatu są przede wszystkim rola Product Ownera i strategia rozwoju produktu, ale także działania zespołu projektowego oraz wykorzystywane przez niego narzędzia i praktyki.

Dzięki naszej symulacji dowiesz się dlaczego projekty technologiczne zajmują więcej czasu i pochłaniają więcej zasobów niż przewidywano, a przede wszystkim dowiesz się jak można temu przeciwdziałać. Dzięki potężnej dawce emocji warsztat dostarcza uczestnikom inspiracji odnośnie wykorzystania podejścia adaptacyjnego w ich codziennej pracy.

Cel i efekty warsztatu

Celem warsztatu jest zdobycie przez uczestników umiejętności związanych z wykorzystaniem podejścia iteracyjno-przyrostowego w rozwoju produktu technologicznego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • wiedzieli z czego wynikają opóźnienia w realizacji przedsięwzięć technologicznych, znali najczęstsze przyczyny tych niepowodzeń i sposoby przeciwdziałania,
 • wiedzieli jak w nienaiwny sposób zarządzać ryzykiem projektowym,
 • potrafili prawidłowo wykorzystać adaptacyjne, iteracyjno-przyrostowe podejście do rozwoju oprogramowania,
 • potrafili świadomie wykorzystywać mechanizm analizy i adaptacji do doskonalenia strategii rozwoju produktu i procesu produkcji oprogramowania,
 • znali role scrumowe, zakresy ich odpowiedzialności, pozostałe elementy Scruma i najczęściej stosowane praktyki towarzyszące,
 • potrafili zarządzać backlogiem produktu,
 • potrafili zarządzać ograniczeniami projektowymi,
 • potrafili prowadzić rozmowy z interesariuszami.

Zakres warsztatu

 • Strategie rozwoju produktu.
 • Kontraktowanie i praca z interesariuszami.
 • Zarządzanie backlogiem produktu.
 • Rola Product Ownera – obowiązki i przywileje.
 • Planowanie w podejściu zwinnym, horyzonty planistyczne.
 • Monitorowanie przebiegu projektu, projekcje krótko- i długookresowe.
 • Gra znakomicie odzwierciedla złożoność biznesową procesu wytwórczego. I w dodatku jest świetną rozrywką!

  Bartłomiej o warsztacie Iterate™ Product Development Game

Grupa docelowa

Warsztat przeznaczony jest dla wyższej kadry managerskiej, inwestorów, członków zespołów projektowych - programistów, testerów, analityków, kierowników projektu, kierowników zespołów projektowych - oraz wszystkich osób zainteresowanych zastosowaniem rozwojem produktów technologicznych.

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni posiadać ogólną wiedzę z zakresu zarządzania projektami informatycznymi lub posiadać praktyczne doświadczenie w produkcji oprogramowania.

 • It was a superb workshop that showed how complexity affects software projects. Nicely wrapped in Scrum practices (roles, artifacts and events). It is excellent basis to learn them and further discussion on principles and values.

Informacje dodatkowe

Gra symulacyjna ITERATE™ dostępna jest jedynie w języku angielskim, warsztat natomiast prowadzony jest w języku polskim lub angielskim w zależności od potrzeb.