Scrum Podstawy

 • jednodniowe (4-6 godzin) szkolenie z podstaw Scruma
 • zapewnia solidne fundamenty teoretyczne i praktyczne
 • dla wszystkich chcących opanować podstawy Scruma i metod zwinnych

Wstęp

Scrum jest jedną z najpowszechniej stosowanych metod adaptacyjnych. Szczególnie dobre rezultaty przynosi w projektach o wysokim stopniu złożności i/lub ryzyka. Twórcy Scrum-a na ogół nie nazywają go metodyką, czy nawet procesem, lecz strukturą (framework) wokół której organizuje się praca zespołu.

Strukturę tę wyznacza zestaw prostych praktyk, mających swoje korzenie w Lean Thinking. Właściwie wdrożony Scrum poprawia organizację pracy, produktywność zespołu oraz jego zaangażowanie i w efekcie prowadzi do zwiększenia wartości produkowanego oprogramowania.

 • Uważam, że szkolenie jest świetnym wstępem do pogłębiania wiedzy o Scrumie.

  Uczestnik szkolenia Scrum Podstawy

Cel i efekty szkolenia

Autorskie szkolenie Scrum Podstawy zarysowuje tło i okoliczności powstania Scruma, wprowadza w najważniejsze elementy jego struktury, definiuje role projektowe i związane z nimi zakresy odpowiedzialności oraz omawia kwestie związane z jego wdrażaniem.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat metody Scrum i korzyści wynikających z jej zastosowania w procesie wytwarzania oprogramowania.

Zakres szkolenia

 • Wstęp do Agile Software Development
 • Wstęp do Scrum-a
 • Role i zakresy odpowiedzialności – Product Owner, The Team, ScrumMaster
 • Minimalistyczne narzędzia – rejestr produktowy (Product Backlog), rejestr zadań (Sprint Backlog), rejestr blokad (Impediments Backlog)
 • Przebieg iteracji (sprintu), praktyki i ceremonia
 • Monitorowanie przebiegu prac, Sprint Burndown, definicja prędkości zespołu
 • Analiza i adaptacja
 • Monitorowanie przebiegu projektu, Release Burndown
 • Podsumowanie szkolenia (retrospektywa)
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Treściwe wprowadzenie do Scruma.

  Radosław o szkoleniu Scrum Podstawy

Grupa docelowa

Szkolenie Scrum Podstawy przeznaczone jest dla osób uczestniczących w rozwoju oprogramowania i chcących zaznajomić się z podstawami metod zwinnych (agile) oraz Scruma. Dotyczy to zarówno programistów, architektów oprogramowania jak i kadry menedżerskiej, która rozważa zmianę sposobu wytwarzania oprogramowania w organizacji, którą zarządza.

 • Innowacyjne podejście do zarządzania projektami.

  Uczestnik szkolenia Scrum Podstawy

Materiały