O mnie

Tomek Włodarek - trener i doradca scrum
Cenię wartościowy, prawdziwie użyteczny software. Nie znoszę ściemy, dziadostwa i nazywam rzeczy po imieniu. Nie pcham się gdzie mnie nie proszą.

Software dla mnie to w takim samym stopniu sztuka jak i solidne, wymagające rzemiosło. Pewnie dlatego stałem się entuzjastą i orędownikiem zwinności (agility) zanim jeszcze znalazła swoją nazwę.

Skąd przychodzę?

Mam ponad 20–letnie doświadczenie zawodowe. Pracowałem kolejno w firmach Optimus Nexus, Motorola oraz Sabre Holdings. Wciąż uważam się za developera (C++), choć od jakiegoś czasu głównie organizuję pracę zespołów. Bywam Scrum Masterem i Product Ownerem. Tym ostatnim także inwestując własne pieniądze.

Pył (1999) nazywany był polskim Quakiem (dla tych co pamiętają Quake'a...) GryOnline.pl

Doświadczyłem energicznego procesu tworzenia gier komputerowych – m.in. jestem współautorem jednej z pierwszych polskich gier FPS. To doświadczenie uświadomiło mi ile jest w stanie dokonać zgrany, kilkuosobowy zespół. Ten okres stanowi dla mnie wzór dynamiki zespołu. Tę magię próbuję odtwarzać pracując z zespołami dziś.

Nieco później (mniej więcej w okresie dot-com boomu) gorączkowo budowałem aplikacje webowe. Jeszcze później – i tu spędziłem większość swojego zawodowego czasu – przeszedłem szkołę solidnej inżynierki uczestnicząc w produkcji złożonych systemów telekomunikacyjnych o charakterystyce mission critical, systemów czasu rzeczywistego oraz oprogramowania embedded.

Was told I’m f. hard to please and almost f. impossible to impress. Yep. And I’m so f. proud of it. @poddrzewem

W swojej karierze miałem trzech światłych szefów. Spotkałem wielu arogantów, wielu ignorantów, trafiło się też kilku głupców (tak nazywam połączenie ignorancji z arogancją). Pracowałem z wieloma genialnymi fachowcami, choć trafiło się także sporo partaczy. Wszyscy oni czegoś mnie nauczyli. Myślę, że właśnie dzięki tym doświadczeniom usłyszałem raz czy dwa, że jestem wymagającym, ale dobrym szefem.

Czym zajmuję się teraz?

Bardzo nieświeże resume w języku angielskim. Nieco świeższy profil zawodowy w serwisie LinkedIn

Około 2004 roku zachwycił mnie Scrum, a właściwie leżące u jego podstaw empiryzm i oddolna inteligencja. Korzystam z nich na co dzień współpracując z ambitnymi firmami w całej Polsce. Wspieram swoim doświadczeniem proces zmiany kultury organizacyjnej tych firm, prowadzący do uzwinnienia się na dużą skalę (enterprise agility). Robię to bo wierzę, że kluczem do sukcesu jest zapewnienie zespołom warunków do tworzenia wartościowego, użytecznego, niezawodnego oprogramowania. Największą sztuką jest takie ustanowienie ram w postaci procesów, praktyk i narzędzi, aby nie były one przeszkodą, a wspomagały samoorganizację i wynikającą z niej produktywność, efektywność i kreatywność.

Jak pracuję?

Na przestrzeni lat wypracowałem swój własny model współpracy z klientem (Consulting Engagement Guidelines). Choć każda organizacja jest inna, każda transformacja jest inna, można jednak zauważyć powtarzające się wzorce zachowań i zachodzące w firmie zmiany. Na tej podstawie przygotowałem listę płaszczyzn na których działam i celów, które staram się z moimi klientami osiągać. Niezależnie od różnic pomiędzy firmami i specyfiki ich kultury organizacyjnej, model ułatwia ustalenie zakresu współpracy oraz monitorowanie jej przebiegu.

Scrum.org – To improve the profession of Software Development

W 2010 roku uzyskałem akredytację Kena Schwabera, jednego z twórców Scruma i założyciela organizacji Scrum.org, w zakresie nauczania realizacji programu Professional Scrum: Professional Scrum Foundations, Professional Scrum Master, Professional Scrum Product Owner. Mam przyjemność i zaszczyt współpracować z najlepszymi na świecie praktykami Scruma, dzieląc z nimi doświadczenie i motto: „To improve the profession of Software Development”.

Jestem jedynym w Polsce konsultantem Evidence Based Management (EBMgt) for Software Organizations.

A poza tym...

Byłem współorganizatorem konferencji Agile Tuning oraz sponsorem Polskiej Grupy Użytkowników Scruma (Scrum User Group Poland). Byłem pomysłodawcą i współorganizatorem konferencji Scrum Days oraz meetupów Scrumvival. Współpracuję z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, prowadząc zajęcia w ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami Informatycznymi.

Od początku działalności jestem członkiem stowarzyszeń branżowych Scrum Alliance, Agile Alliance i Agile Leadership Network (ALN), a od 2008 roku należę do grona podmiotów zrzeszonych w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych. Jestem także sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS.

Wybrane punkty doświadczenia

Publikacje