Materiały wykładowe AGH

Materiały pomocnicze wykorzystywane na studiach podyplomowych Zarządzanie Projektami Informatycznymi na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Dokumenty

SP ZPI - Metodyki lekkie w przedsiębiorstwach

Materiał pomocniczy do wykładu Metodyki lekkie zarządzania projektami. Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatyczymi. Katedra Automatyki, Wydział EAIiE, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

SP ZPI - Metodyki lekkie w przedsiębiorstwach

Materiał pomocniczy do wykładu Metodyki lekkie zarządzania projektami. Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatyczymi. Katedra Automatyki, Wydział EAIiE, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

SP ZPI - Planowanie zwinne

Materiały pomocnicze do wykładu Metodyki zwinne zarządzania projektami. Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi. Katedra Automatyki, Wydział EAIiE, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wersja mmap.

SP ZPI - Planowanie zwinne

Materiały pomocnicze do wykładu Metodyki zwinne zarządzania projektami. Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi. Katedra Automatyki, Wydział EAIiE, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wersja pdf.

SP ZPI - Procesy typu C (scrum)

Studium procesów holistycznych, na podstawie opracowania Takeuchi H., Nonaka I., "The New New Product Development", HBR, Jan-Feb 1986.

SP ZPI - Opowieści użytkownika

Materiały pomocnicze do wykładu Metodyki lekkie zarządzania projektami.

SP ZPI - Procesy wytwarzania oprogramowania

Materiał pomocniczy do wykładu Procesy wytwarzania oprogramowania. Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatyczymi. Katedra Automatyki, Wydział EAIiE, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

SP ZPI - Procesy wytwarzania oprogramowania

Materiał pomocniczy do wykładu Procesy wytwarzania oprogramowania. Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatyczymi. Katedra Automatyki, Wydział EAIiE, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.