UWAGA!

Szkolenie Certified Scrum Master wycofuję stopniowo z oferty na rzecz akredytowanych przez organizację Scrum.org szkoleń Professional Scrum Foundations (PSF) i Professional Scrum Master (PSM). W razie wątpliwości co do różnic pomiędzy programami szkoleniowymi Certified Scrum i Professional Scrum, proszę o kontakt.

Certified ScrumMaster (CSM)

 • dwudniowe szkolenie, akredytowane przez Scrum Alliance
 • pozwala zdobycie umiejętności efektywnego korzystania z metodyki Scrum
 • dla członków i kierowników zespołów scrumowych

Wstęp

Szkolenie Certified ScrumMaster (CSM) dostarcza uczestnikom umiejętności koniecznych do rozpoczęcia pracy zgodnej z metodyką Scrum. W trakcie ćwiczeń prowadzonych w niewielkich grupach uczestnicy dowiadują się jak prowadzić zespół projektowy oraz jak monitorować postępy prac prowadzonych w krótkich iteracjach. Pod okiem doświadczonego trenera ćwiczą umiejętności radzenia sobie z przeszkodami i wyzwaniami, z którymi będą mieli do czynienia podczas pracy projektowej. Uczą się jak zmieniać świadomość i sposób myślenia zespołu oraz jego otoczenie tak, aby osiągać maksymalną efektywność pracy. Przygotowywani są do roli Scrum Mastera, skutecznego lidera zespołu scrumowego.

Cele i efekty szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności efektywnego posługiwania się metodą Scrum w procesie wytwarzania oprogramowania oraz pełnienia roli lidera - przywódcy i przewodnika zespołu scrumowego - ScrumMastera.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • stosować ceremonię i narzędzia scrumowe w pracy z samoorganizującym się zespołem,
 • planować pracę w projektach realizowanych metodami adaptacyjnymi, oraz monitorować i raportować postępy prac przełożonym i zespołowi,
 • organizować pracę zespołu, prawidłowo określać role i zakresy odpowiedzialności,
 • usuwać bariery pomiędzy klientem oraz interesariuszami projektu a zespołem tak, aby zapewnić maksymalną wartość dostarczanego przez zespół produktu,
 • wpływać na motywację zespołu i jego zaangażowanie w powodzenie projektu,
 • doskonalić proces produkcji oprogramowania, praktyki inżynierskie i narzędzia.

Zakres szkolenia

Szkolenie Certified ScrumMaster (CSM) obejmuje następujące tematy:

 • Wstęp do metody
 • Role i zakresy odpowiedzialności
 • Analiza wymagań w modelu agile
 • Szacowanie i priorytetyzowanie Rejestru Produktowego
 • Planowanie, wykonanie, przegląd i retrospekcja sprintu
 • Definicja gotowości produkcyjnej
 • Kredyt techniczny i inne pułapki
 • Planowanie release-u na podstawie empirycznych miar
 • Scrum w organizacjach wielozespołowych
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Zagadnienia przedstawiane są w formie intensywnych ćwiczeń prowadzonych w małych grupach, wykładu i dyskusji.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla członków zespołów projektowych - programistów, testerów, analityków, kierowników projektu, kierowników zespołów projektowych - oraz wszystkich osób zainteresowanych pracą w lub z zespołem scrumowym.

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami informatycznymi. Powinni również znać metodę Scrum w ogólnym zarysie. Wiedzę tę można nabyć poprzez lekturę, podczas szkoleń wstępnych (na przykład Scrum Podstawy lub Scrum dla Zespołów) lub doświadczenie praktyczne w pracy w zespole scrumowym.

Prowadzący

Szkolenie prowadzą certyfikowani trenerzy Scrum (CST) firmy CollabNet (wcześniej Danube).

Informacje dodatkowe

Kurs jest akredytowany przez organizację Scrum Alliance i jest prowadzony przez certyfikowanego trenera Scrum (CST). Ukończenie szkolenia upoważnia do uzyskania certyfikatu Certified ScrumMaster, pierwszego stopnia certyfikacji Scrum (nieobligatoryjny egzamin w postaci testu on-line), oraz przyznaje roczne członkostwo w Scrum Alliance. Koszty egzaminu, certyfikacji i składka członkowska są wliczone w cenę szkolenia.

Udział w szkoleniu upoważnia do uzyskania 14 punktów PDU.

Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim.