Prezentacje, odczyty, konferencje

Spotykam się czasem z kwestionowaniem skuteczności podejścia zwinnego. W pełni rozumiem te obawy, sam wciąż szukam właściwego sposobu tworzenia wartościowego oprogramowania. I właśnie dlatego każdą sugestię wnikliwie sprawdzam. Jeśli pomaga osiągać zakładane cele – doskonalę ten sposób, jeśli nie pomaga – odrzucam. Czas goni, więc upewniam się często, zwykle co 30 dni lub częściej...

Dokumenty

10 years. 10 companies. 10 common patterns. Trace amounts of agility.

Prezentacja z mojego wystąpienia na Agile By Example 2018 w Warszawie. 20+1 symptomów, pogrupowane w 10+1 wzorców kulturowych, które moim zdaniem sygnalizują stagnację lub wręcz zatrzymanie zmiany organizacyjnej.

Timeboxing - Embracing complexity of life

Back to the basics: Timeboxing, the most abused Scrum practice. To hell with chasing yet-another-silver-bullet (YASB) agile practice or fancy tool! It's the simplest technique - the ruthless clock ticking - that gives the most leverage. My take on time and complexity. Few examples, bunch of laws and middle-aged man resolution. Well... soft of. Prezentacja na konferencję ScrumDays 2016 w maju 2016 w Warszawie, modyfikowana i powtarzana kilkukrotnie ostatnio w mBanku, 5 kwietnia 2017.

Scaling Scrum

Termin „skalowanie” w kontekście „Scruma” jest prawie tak samo nadużywany jak sam „Scrum”. Czym jest a czym nie jest skalowanie? Do czego prowadzi i co daje? Czy możliwe jest skalowanie z zachowaniem postulatów manifestu? Czy zespół może liczyć więcej niż 6±3 osób? No i co łączy fraktale Benoit Mandelbrota ze skalowaniem Scruma? W prelekcji odpowiedzi na te i inne pytania, praktyczne wskazówki oraz Nexus™ – egzoszkielet wspomagający pracę wielu zespołów nad jednym produktem. Odczyt na spotkaniu Agile Silesia w czerwcu 2015 w Katowicach i Motorola Agile Swarming w październiku 2015 w Krakowie.

Evidence Based Management for Software Organizations

Prezentacja Evidence Based Management for Software Organizations wprowadzająca w zagadnienie pomiaru i optymalizacji organizacji opartej o software. Odczyt na konferencji Agile w Biznesie we wrześniu 2014 w Warszawie.

Are we agile yet?

Prezentacja Are we agile yet? zmodyfikowana pod kątem grupy docelowej wprowadzająca w koncepcję Agility Path. Zamieszczony dokument został zaprezentowany na konferencji Agile w Zarządzaniu w listopadzie 2013 w Warszawie.

Are we agile yet?

Prezentacja Are we agile yet? wprowadzająca w koncepcję Agility Path. Zamieszczony dokument został zaprezentowany w skróconej wersji na konferencji Agile by Example w październiku 2013 w Warszawie.

Enterprise Scrum: Scrum w dużej skali

Prezentacja dotycząca wykorzystania Scruma w procesie reorganizacji firmy na podejście zwinne, przedstawia podejście zwane "scrumowanie Scruma". Przedstawiona na 1. Festiwalu Agile, 3 września 2012 w Poznaniu.

Scrum: Wartość w 30 dni

Prezentacja dotycząca wykorzystania Scruma w procesie reorientacji firmy na dostarczanie wartości. Przedstawiona na konferencji Zarządzanie Projektami: Agile w biznesie, organizowanej przez Computerworld, 19-20 czerwca 2012 w Warszawie.

Finish or Perish. Scrum: Nowy porządek

Prezentacja ze spotkania Project Management Institute (PMI) w Krakowie. Prezentacja stanowi wyjście do refleksji i dyskusji co do mapowania ról scrumowych i zakresów odpowiedzialności z nich wynikających na tradycyjne stanowiska i role. Na ile takie mapowanie jest możliwe i zasadne, na ile może to stanowić przeszkodę w osiągnięciu zwinności.

Scam, Scum, Sacrum

Prezentacja ze spotkania Project Management Institute (PMI) w Krakowie, odświeżona z okazji spotkania PMI Poznań. Prezentacja punktuje najczęstsze problemy występujące podczas wdrożeń metody Scrum w środowisku średniej i dużej organizacji, powodów tych problemów upatrując w przyzwyczajeniach, kulturze organizacyjnej i obawie przed zmianą.

Slicing a Cake

Prezentacja przedstawiająca pięć sposobów podziału dużych historyjek użytkownika wraz z omówieniem plusów i minusów każdego z nich.

Scrum, Scum, Sacrum

Prezentacja z webinara Polskiej Grupy Użytkowników Scrum punktująca najczęstsze problemy występujące podczas wdrożeń Scruma w środowisku średniej i dużej organizacji. Luźno nawiązująca do badania Metodyka Scrum w polskich przedsiębiorstwach IT, przeprowadzonego przez Katedrę Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.