Scrum dla Zespołów

 • dwudniowe szkolenie autorskie
 • pogłębia wiedzę i nadaje właściwy kontekst wdrażaniu metod zwinnych na poziomie całego zespołu
 • dla osób posiadających doświadczenie w rozwoju oprogramowania

Wstęp

Dwudniowe, intensywne szkolenie Scrum dla Zespołów, łączące wykład z ćwiczeniami, dostarcza całemu zespołowi projektowemu kompletnego warsztatu umożliwiającego natychmiastowe rozpoczęcie prac zgodnie z jedną z najpowszechniej stosowanych zwinnych metod.

Oprócz umiejętności wykorzystania metody Scrum w pracy projektowej, uczestnicy nabywają wiedzy o celu jej stosowania. Takie ujęcie tematu pozwala zespołowi świadomie doskonalić i wzbogacać stosowany proces wytwórczy. Ważnym aspektem tego szkolenia jest inspiracja i motywacja do działania.

Cel i efekty szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kompleksowej wiedzy o metodzie Scrum oraz umiejętności posługiwania się tą metodą w pracy projektowej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • znali genezę zwinnych metod produkcji oprogramowania,
 • znali podstawowe różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym a adaptacyjnym,
 • potrafili prawidłowo określać role i zakresy odpowiedzialności w zespole działającym zgodnie z metodą Scrum,
 • znali ceremonię i narzędzia wykorzystywane do planowania i monitorowania przebiegu prac projektowych w metodzie Scrum,
 • potrafili świadomie wykorzystywać mechanizm analizy i adaptacji do doskonalenia procesu produkcji oprogramowania, praktyk inżynierskich i stosowanych narzędzi.

Zakres szkolenia

 • Wstęp do Agile Software Development
 • Scrum: Podstawowe elementy i praktyki
 • Scrum: Role i zakresy odpowiedzialności
 • Planowanie w podejściu agile, horyzonty planistyczne
 • Opowieści użytkownika, definiowanie opowieści użytkownika, kryteria oceny
 • Strategie zarządzania rejestrem produktowym (Product Backlog)
 • Szacowanie, jednostki estymacyjne, techniki szacowania
 • Przygotowanie do realizacji projektu, dobór czasu trwania iteracji
 • Przygotowanie do Sprintu, definiowanie celu, planowanie Sprintu, praca z rejestrem zadaniowym (Sprint Backlog)
 • Sprint, osiąganie optymalnego rytmu pracy
 • Monitorowanie przebiegu iteracji w oparciu o wykres wypalania (Sprint Burndown Chart)
 • Przeszkody, praca z rejestrem blokad (Impediments Backlog)
 • Zamknięcie Sprintu, gotowość produkcyjna, odbiór produktu
 • Analiza i adaptacja
 • Monitorowanie przebiegu projektu i raportowanie stanu prac w oparciu o rozszerzony wykres wypalania (Release Burndown Chart)
 • Definicja prędkości zespołu: zastosowanie w planowaniu
 • Warsztat / Symulacja
 • Podsumowanie szkolenia: sesja pytań i odpowiedzi, uwagi praktyczne

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla członków zespołów projektowych - programistów, testerów, analityków, kierowników projektu, kierowników zespołów projektowych - oraz wszystkich osób zainteresowanych zastosowaniem metody Scrum w pracy projektowej.

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami informatycznymi lub posiadać praktyczne doświadczenie w produkcji oprogramowania.

 • Bardzo interesujące szkolenie, w znaczący sposób pomaga w wytwarzaniu oprogramowania.

  Łukasz o szkoleniu Scrum dla Zespołów

No images found.