Scaled Professional Scrum (SPS)

 • zaawansowany, dwudniowy warsztat
 • przedsięwzięcia dużej skali z zachowaniem podstawowych wartości i zasad Scruma
 • dla osób zarządzających i uczestniczących w przedsięwzięciach dużej skali, także całych zespołów
 • akredytacja Scrum.org

Wstęp

Obserwowaliśmy, poprawialiśmy i sprawdzaliśmy. Jesteśmy gotowi do zaprezentowania pomysłu na skalowanie, który - w odróżnieniu od innych obecnych na rynku - pozwala na zachowanie podstawowych wartości i reguł Scruma. Nie stworzyliśmy metodyki, nie zarządzamy sztucznie generowanymi problemami, nie multiplikujemy złożoności. Wyróżniliśmy to, co dla podejścia zwinnego najważniejsze - ludzi i interakcje między nimi. Sięgnęliśmy po leżące u podstaw Scruma - empiryzm i samoorganizację.

Warsztat Scaled Professional Scrum (SPS) pokazuje jak uruchomić i zarządzać przedsięwzięciem angażującym wiele zespołów. W trakcie tego dwudniowego warsztatu uczestnicy tworzą środowisko pracy dla wielu współpracujących ze sobą zespołów. Dowiadują się jakie podejście, narzędzia, praktyki i infrastruktura są niezbędne do zapewnienia im sukcesu. Uczą się jak skalować swoje przedsięwzięcia przy użyciu Scruma tak, aby maksymalizować efektywność i produktywność zespołów.

Uczestnikom warsztatu przybliżone zostaną wyzwania przed którymi stają organizacje zaangażowane w przedsięwzięcia dużej skali, ale przede wszystkim przedstawione zostaną sposoby radzenia sobie z nimi, sprawdzone na przestrzeni ostatnich lat przez Kena Schwabera, Jeffa Sutherlanda i instruktorów Scrum.org z wieloma zespołami na całym świecie. Zaprezentowany zostanie Nexus™ - rdzeń profesjonalnego wykorzystania Scruma w dużej skali oraz - dla jeszcze większych przedsięwzięć - jego zwielokrotniony wariant Nexus+™.

Cel szkolenia

Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem przedsięwzięciami dużej skali przy użyciu Scruma. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się:

 • czym jest Nexus™ oraz Nexus+™,
 • jakie role, artefakty i wydarzenia są przydatne w procesie skalowania,
 • jak zorganizować pracę kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu współpracujących ze sobą zespołów, w taki sposób aby skoncentrować ich wysiłek i osiągnąć najwyższą możliwą w tych warunkach produktywność,
 • jakich praktyk używać do współtworzenia produktu przez wiele współpracujących ze sobą zespołów,
 • jakich technik używać do odkrywania problemów i jak te problemy usuwać,
 • jakie wyzwania związane są z wytwarzaniem oprogramowania na dużą skalę i w jaki sposób odnaleźć właściwą drogę.
 • Dzięki za cały bagaż wiedzy, który nam przekazałeś. Otworzyło mi się parę klapek.

  Marcin o szkoleniu Professional Scrum Master

Program szkolenia

 • Skalowanie Scruma. Omówione zostanie zagadnienie skalowania - czym jest a czym nie jest skalowanie Scruma i co z tego wynika dla osób zarządzających przedsięwzięciem oraz w nim uczestniczących.
 • Potrzeba skalowania. W jakim celu skalujemy, co możemy zyskać a co stracić. Alternatywne podejścia.
 • Nexus™. Rośniemy z 6±3 osób w zespole do 6±3 zespołów. Nexus™ jest dla skalowania tym czym Scrum dla zwinności. Role, artefakty i wydarzenia.
 • Nexus™ w działaniu. Zarządzanie zależnościami, tworzenie i zarządzanie zespołami, tworzenie i doskonalenie backlogu, planowanie Sprintów.
 • Codzienna praca z Nexusem™. Monitorowanie postępów prac. Techniki zwiększania efektywności i wartości tworzonego oprogramowania. Tworzenie i dodawanie nowych zespołów.
 • Odskalowywanie. Techniki unikania i redukowania złożoności związanej z wieloma zespołami pracującymi nad jednym produktem.
 • Nexus+™. Rośniemy z 6±3 zespołów do 6±3 Nexusów. Efektywny i pozostający w zgodzie z wartościami i regułami Scruma sposób na zorganizowanie pracy setek i tysięcy osób.

Powyższe zagadnienia prezentowane są w formie licznych ćwiczeń praktycznych, symulacji, dyskusji i studiów przypadku.

 • Bardzo się cieszę, że byłem na Twoim szkoleniu. Bardzo lubię mieć do czynienia ze świadomym profesjonalistą, który nie kozaczy tylko przemawia przez niego kawał doświadczenia. Jedyne do czego mogę się przyczepić to, że powinno trwać 4 dni :) A tak na poważnie – nie wiem jak to upchnałeś w takich ramach czasowych. Było super!

Grupa docelowa

Warszat jest przeznaczony dla liderów, managerów i członków zespołów scrumowych, którzy mając dobre doświadczenia z wykorzystaniem Scruma w pojedynczych zespołach stają przed wyzwaniem stworzenia ram i zarządzania przedsięwzięciem (produktem lub projektem) angażującym wiele zespołów. Zachęcamy do udziału także osoby mające doświadczenie z wykorzystaniem Scruma w środowisku wielu współpracujących ze sobą zespołów przy użyciu innych metod, narzędzi i praktyk.

Wymagamy dobrej znajomości Scruma nabytej podczas pracy z zespołami scrumowymi lub w trakcie szkolenia Professional Scrum Master. Przed rozpoczęciem warsztatu zalecamy podejście do testu Scrum Practitioner Open.

Informacje dodatkowe

Kurs jest akredytowany przez twórcę metody Scrum Kena Schwabera i organizację Scrum.org.

Materiały szkoleniowe przygotowane na licencji organizacji Scrum.org ze Stanów Zjednoczonych zostaną udostępnione na sesji szkoleniowej. Obejmują one kopię slajdów, którymi posługuje się instruktor, dodatkowe wydruki i studia przypadków poszerzające zakres szkolenia.