Scaled Professional Scrum (SPS)

 • zaawansowany, dwudniowy warsztat
 • przedsięwzięcia dużej skali z zachowaniem podstawowych wartości i zasad Scruma
 • dla osób zarządzających i uczestniczących w przedsięwzięciach dużej skali, także całych zespołów
 • akredytacja Scrum.org

Wstęp

Obserwowaliśmy, poprawialiśmy i sprawdzaliśmy. Jesteśmy gotowi do zaprezentowania pomysłu na skalowanie, który - w odróżnieniu od innych obecnych na rynku - pozwala na zachowanie podstawowych wartości i reguł Scruma. Nie stworzyliśmy metodyki, nie zarządzamy sztucznie generowanymi problemami, nie multiplikujemy złożoności. Wyróżniliśmy to, co dla podejścia zwinnego najważniejsze - ludzi i interakcje między nimi. Sięgnęliśmy po leżące u podstaw Scruma - empiryzm i samoorganizację.

Warsztat Scaled Professional Scrum (SPS) pokazuje jak uruchomić i zarządzać przedsięwzięciem angażującym wiele zespołów. W trakcie tego dwudniowego warsztatu uczestnicy tworzą środowisko pracy dla wielu współpracujących ze sobą zespołów. Dowiadują się jakie podejście, narzędzia, praktyki i infrastruktura są niezbędne do zapewnienia im sukcesu. Uczą się jak skalować swoje przedsięwzięcia przy użyciu Scruma tak, aby maksymalizować efektywność i produktywność zespołów.

Uczestnikom warsztatu przybliżone zostaną wyzwania przed którymi stają organizacje zaangażowane w przedsięwzięcia dużej skali, ale przede wszystkim przedstawione zostaną sposoby radzenia sobie z nimi, sprawdzone na przestrzeni ostatnich lat przez Kena Schwabera, Jeffa Sutherlanda i instruktorów Scrum.org z wieloma zespołami na całym świecie. Zaprezentowany zostanie Nexus™ - rdzeń profesjonalnego wykorzystania Scruma w dużej skali oraz - dla jeszcze większych przedsięwzięć - jego zwielokrotniony wariant Nexus+™.

Cel szkolenia

Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem przedsięwzięciami dużej skali przy użyciu Scruma. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się:

 • czym jest Nexus™ oraz Nexus+™,
 • jakie role, artefakty i wydarzenia są przydatne w procesie skalowania,
 • jak zorganizować pracę kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu współpracujących ze sobą zespołów, w taki sposób aby skoncentrować ich wysiłek i osiągnąć najwyższą możliwą w tych warunkach produktywność,
 • jakich praktyk używać do współtworzenia produktu przez wiele współpracujących ze sobą zespołów,
 • jakich technik używać do odkrywania problemów i jak te problemy usuwać,
 • jakie wyzwania związane są z wytwarzaniem oprogramowania na dużą skalę i w jaki sposób odnaleźć właściwą drogę.
 • Dzięki za cały bagaż wiedzy, który nam przekazałeś. Otworzyło mi się parę klapek.

  Marcin o szkoleniu Professional Scrum Master

Program szkolenia

 • Skalowanie Scruma. Omówione zostanie zagadnienie skalowania - czym jest a czym nie jest skalowanie Scruma i co z tego wynika dla osób zarządzających przedsięwzięciem oraz w nim uczestniczących.
 • Potrzeba skalowania. W jakim celu skalujemy, co możemy zyskać a co stracić. Alternatywne podejścia.
 • Nexus™. Rośniemy z 6±3 osób w zespole do 6±3 zespołów. Nexus™ jest dla skalowania tym czym Scrum dla zwinności. Role, artefakty i wydarzenia.
 • Nexus™ w działaniu. Zarządzanie zależnościami, tworzenie i zarządzanie zespołami, tworzenie i doskonalenie backlogu, planowanie Sprintów.
 • Codzienna praca z Nexusem™. Monitorowanie postępów prac. Techniki zwiększania efektywności i wartości tworzonego oprogramowania. Tworzenie i dodawanie nowych zespołów.
 • Odskalowywanie. Techniki unikania i redukowania złożoności związanej z wieloma zespołami pracującymi nad jednym produktem.
 • Nexus+™. Rośniemy z 6±3 zespołów do 6±3 Nexusów. Efektywny i pozostający w zgodzie z wartościami i regułami Scruma sposób na zorganizowanie pracy setek i tysięcy osób.

Powyższe zagadnienia prezentowane są w formie licznych ćwiczeń praktycznych, symulacji, dyskusji i studiów przypadku.

Grupa docelowa

Warszat jest przeznaczony dla liderów, managerów i członków zespołów scrumowych, którzy mając dobre doświadczenia z wykorzystaniem Scruma w pojedynczych zespołach stają przed wyzwaniem stworzenia ram i zarządzania przedsięwzięciem (produktem lub projektem) angażującym wiele zespołów. Zachęcamy do udziału także osoby mające doświadczenie z wykorzystaniem Scruma w środowisku wielu współpracujących ze sobą zespołów przy użyciu innych metod, narzędzi i praktyk.

Wymagamy dobrej znajomości Scruma nabytej podczas pracy z zespołami scrumowymi lub w trakcie szkolenia Professional Scrum Master. Przed rozpoczęciem warsztatu zalecamy podejście do testu Scrum Practitioner Open.

Informacje dodatkowe

Kurs jest akredytowany przez twórcę metody Scrum Kena Schwabera i organizację Scrum.org.

Materiały szkoleniowe przygotowane na licencji organizacji Scrum.org ze Stanów Zjednoczonych zostaną udostępnione na sesji szkoleniowej. Obejmują one kopię slajdów, którymi posługuje się instruktor, dodatkowe wydruki i studia przypadków poszerzające zakres szkolenia.