Zwinne organizacje: historia (niejednej) transformacji

 • praktyczne i pragmatyczne podejście do zwinnej transformacji
 • oparte o case studies i osobiste doświadczenia prowadzących
 • przykłady, przestrogi i podpowiedzi
 • dla osób inicjujących i prowadzących przekształcenia organizacji

Wstęp

Na przestrzeni ostatnich 10 lat byliśmy uczestnikami, a w niektórych przypadkach głównymi inicjatorami przekształceń kilkunastu organizacji. Podpowiadaliśmy kolejne kroki, obserwowaliśmy, korygowaliśmy i ponownie weryfikowaliśmy skuteczność naszych pomysłów. Nie raz życie nas zaskoczyło – pozytywnie i negatywnie. Zawsze skala i efekty zmian przerastały nawet najśmielsze nasze wyobrażenia.

W oparciu o te doświadczenia przygotowaliśmy opowieść o (niejednej) transformacji. Warsztat Zwinne organizacje: historia (niejednej) transformacji pokazuje jak prowadzono przekształcenia wielu znanych firm o różnej skali, profilu działalności i kulturze organizacyjnej. Przeprowadzamy uczestników przez tę opowieść, prowadząc narrację z wielu perspektyw, często z odwróconą chronologią, aby łatwiej można było dostrzec związki przyczynowo-skutkowe i powtarzające się wzorce.

Nie będziemy dyskutować trywialnych rzeczy. Zgłębimy prawdziwe wyzwania, także takie, o których popularne modele nic nie wspominają. Odkryjemy praktyczne aspekty procesu uzwinniania. Podamy przykłady. Zastanowimy się jakie działania sprzyjają zwinności, a jakie ją ograniczają. Wspólnie odkryjemy co jest, a co nie jest ważne z perspektywy uzwinniania macierzystych organizacji uczestników.

Cel szkolenia

Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników umiejętności wykorzystania podejścia empirycznego do uzwinniania organizacji. Po jego ukończeniu uczestnicy będą potrafili:

 • wykorzystywać zwinne techniki do prowadzenia zmiany organizacyjnej,
 • zdefiniować skalę i zakres zmian ich organizacji,
 • nakreślić cel, strategię i sposób monitorowania postępów procesu przekształcania firmy tak, by w pełni wykorzystać potencjał podejścia zwinnego,
 • określić swoją rolę, określić wymagane kompetencje zespołu prowadzącego zmianę i konieczne wsparcie.
 • Szkolenie było mega. Po raz pierwszy uczestnicząc w szkoleniu wyniosłam tak wiele informacji, które mogę użyć w praktyce.

  Marta o szkoleniu Professional Scrum Master

Zakres warsztatu

 • Charakterystyka zwinnej organizacji. Cechy stanowiące o przewadze konkurencyjnej zwinnej firmy.
 • Proces wprowadzania zmian. Zwinny sposób prowadzenia zmiany. Pomiar skuteczności prowadzonych działań.
 • Definicja produktu i reorganizacja struktury produktowej. Kompozycja, dekompozycja, definicja i redefinicja produktu. Ewolucja struktury organizacyjnej.
 • Kontraktowanie i budżetowanie pracy. Podejście projektowe a podejście produktowe. Zwinne zarządzanie portfolio inicjatyw.
 • Rola IT w zwinnej organizacji. Centrum kosztów czy może ośrodek tworzenia wartości.
 • Zespoły wytwórcze. Kompozycja i organizacja pracy. Ewolucja struktury organizacyjnej, sfery procesowej i narzędziowej zespołów wytwórczych.
 • Rola managera w zwinnej organizacji. Samoorganizacja. Co sprzyja, a co blokuje samoorganizację? Ewolucja roli managera.
 • Rola sponsora, lidera i agenta zmiany. Polityczne wyczucie, cierpliwość i wytrwałość konieczne do zakotwiczenia zmiany w kulturze firmy.
 • Cel zmiany. Tworzenie i komunikowanie celu zmiany. Ewolucja celu. Miary i mierzenie.

Powyższe zagadnienia prezentowane są w formie licznych ćwiczeń praktycznych, symulacji, dyskusji i studiów przypadku.

 • Bardzo się cieszę, że byłem na Twoim szkoleniu. Bardzo lubię mieć do czynienia ze świadomym profesjonalistą, który nie kozaczy tylko przemawia przez niego kawał doświadczenia. Jedyne do czego mogę się przyczepić to, że powinno trwać 4 dni :) A tak na poważnie – nie wiem jak to upchnałeś w takich ramach czasowych. Było super!

Grupa docelowa

Wszyscy, których zadaniem jest uzwinnienie organizacji. W szczególności sponsorzy, liderzy i agenci zmiany. Wyższe kierownictwo, osoby odpowiedzialne za projektowanie i realizację strategii uzwinniania organizacji.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzą Tomek Włodarek i Kuba Szczepanik, a także specjalnie zaproszeni na tę okazję goście.

Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione na sesji szkoleniowej. Obejmują one kopię slajdów, którymi posługuje się instruktor, dodatkowe wydruki i studia przypadków poszerzające zakres szkolenia.