Zwinne organizacje: historia (niejednej) transformacji

 • praktyczne i pragmatyczne podejście do zwinnej transformacji
 • oparte o case studies i osobiste doświadczenia prowadzących
 • przykłady, przestrogi i podpowiedzi
 • dla osób inicjujących i prowadzących przekształcenia organizacji

Wstęp

Na przestrzeni ostatnich 10 lat byliśmy uczestnikami, a w niektórych przypadkach głównymi inicjatorami przekształceń kilkunastu organizacji. Podpowiadaliśmy kolejne kroki, obserwowaliśmy, korygowaliśmy i ponownie weryfikowaliśmy skuteczność naszych pomysłów. Nie raz życie nas zaskoczyło – pozytywnie i negatywnie. Zawsze skala i efekty zmian przerastały nawet najśmielsze nasze wyobrażenia.

W oparciu o te doświadczenia przygotowaliśmy opowieść o (niejednej) transformacji. Warsztat Zwinne organizacje: historia (niejednej) transformacji pokazuje jak prowadzono przekształcenia wielu znanych firm o różnej skali, profilu działalności i kulturze organizacyjnej. Przeprowadzamy uczestników przez tę opowieść, prowadząc narrację z wielu perspektyw, często z odwróconą chronologią, aby łatwiej można było dostrzec związki przyczynowo-skutkowe i powtarzające się wzorce.

Nie będziemy dyskutować trywialnych rzeczy. Zgłębimy prawdziwe wyzwania, także takie, o których popularne modele nic nie wspominają. Odkryjemy praktyczne aspekty procesu uzwinniania. Podamy przykłady. Zastanowimy się jakie działania sprzyjają zwinności, a jakie ją ograniczają. Wspólnie odkryjemy co jest, a co nie jest ważne z perspektywy uzwinniania macierzystych organizacji uczestników.

Cel szkolenia

Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników umiejętności wykorzystania podejścia empirycznego do uzwinniania organizacji. Po jego ukończeniu uczestnicy będą potrafili:

 • wykorzystywać zwinne techniki do prowadzenia zmiany organizacyjnej,
 • zdefiniować skalę i zakres zmian ich organizacji,
 • nakreślić cel, strategię i sposób monitorowania postępów procesu przekształcania firmy tak, by w pełni wykorzystać potencjał podejścia zwinnego,
 • określić swoją rolę, określić wymagane kompetencje zespołu prowadzącego zmianę i konieczne wsparcie.

Zakres warsztatu

 • Charakterystyka zwinnej organizacji. Cechy stanowiące o przewadze konkurencyjnej zwinnej firmy.
 • Proces wprowadzania zmian. Zwinny sposób prowadzenia zmiany. Pomiar skuteczności prowadzonych działań.
 • Definicja produktu i reorganizacja struktury produktowej. Kompozycja, dekompozycja, definicja i redefinicja produktu. Ewolucja struktury organizacyjnej.
 • Kontraktowanie i budżetowanie pracy. Podejście projektowe a podejście produktowe. Zwinne zarządzanie portfolio inicjatyw.
 • Rola IT w zwinnej organizacji. Centrum kosztów czy może ośrodek tworzenia wartości.
 • Zespoły wytwórcze. Kompozycja i organizacja pracy. Ewolucja struktury organizacyjnej, sfery procesowej i narzędziowej zespołów wytwórczych.
 • Rola managera w zwinnej organizacji. Samoorganizacja. Co sprzyja, a co blokuje samoorganizację? Ewolucja roli managera.
 • Rola sponsora, lidera i agenta zmiany. Polityczne wyczucie, cierpliwość i wytrwałość konieczne do zakotwiczenia zmiany w kulturze firmy.
 • Cel zmiany. Tworzenie i komunikowanie celu zmiany. Ewolucja celu. Miary i mierzenie.

Powyższe zagadnienia prezentowane są w formie licznych ćwiczeń praktycznych, symulacji, dyskusji i studiów przypadku.

Grupa docelowa

Wszyscy, których zadaniem jest uzwinnienie organizacji. W szczególności sponsorzy, liderzy i agenci zmiany. Wyższe kierownictwo, osoby odpowiedzialne za projektowanie i realizację strategii uzwinniania organizacji.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzą Tomek Włodarek i Kuba Szczepanik, a także specjalnie zaproszeni na tę okazję goście.

Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione na sesji szkoleniowej. Obejmują one kopię slajdów, którymi posługuje się instruktor, dodatkowe wydruki i studia przypadków poszerzające zakres szkolenia.