Zasady uczestnictwa

Rezerwacja miejsc

Rezerwacji miejsc na szkolenie należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny dostępny poprzez kalendarium szkoleń lub wysyłając maila pod adres rejestracja@poddrzewem.pl. Rejestracja zamykana jest najpóźniej na 14 dni przed terminem szkolenia, wtedy też podejmowana jest ostateczna decyzja czy szkolenie się odbędzie. Od tego momentu rejestracja możliwa jest tylko w miarę dostępnych miejsc i tylko w trybie last minute.

Rezerwacja jest potwierdzana z dniem zaksięgowania wpłaty na rachunku, a ostateczny termin płatności upływa na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę o terminowe dokonywanie płatności. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat.

Ceny szkoleń

Cena uczestnictwa ustalana jest dla każdego ze szkoleń osobno i jest podawana w kalendarium szkoleń. Wszystkie podane na stronie ceny wymagają doliczenia podatku VAT w wysokości 23%.

Cena early bird
Rejestracja i opłacenie uczestnictwa z miesięcznym lub większym wyprzedzeniem uprawnia do 10% zniżki.

Cena last minute
Rejestracja i opłacenie uczestnictwa w ostatniej chwili (na mniej niż tydzień przed terminem szkolenia lub wcześniej w razie wyprzedania miejsc) powoduje zwiększenie ceny uczestnictwa o 10%.

Rabaty grupowe
W przypadku rejestracji grupowej (od 3 osób wzwyż) obowiązująca w dniu rejestracji cena uczestnictwa redukowana jest o 1% za każdą zarejestrowaną osobę.

Płatności

Płatności, w zależności od waluty w której następuje zapłata, należy kierować na jeden z rachunków podanych w mailu potwierdzającym rezerwację miejsca oraz tutaj. W tytule przelewu proszę podać nazwę i termin szkolenia.

Jeżeli do dokonania płatności wymagana jest faktura proforma proszę o zaznaczenie tego faktu podczas dokonywania rejestracji. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dnia ukończenia szkolenia.

Warunki rezygnacji

Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim wypadku wpłacona kwota zostaje zwrócona w pełnej wysokości lub zaliczona w poczet przyszłych szkoleń w zależności od preferencji uczestnika. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, może natomiast, decyzją organizatora, zostać zaliczona w poczet przyszłych szkoleń. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi ani zaliczeniu w poczet przyszłych szkoleń.

Możliwa jest zamiana uczestników w ramach zarezerwowanych miejsc.

Odwołanie szkolenia

W razie konieczności odwołania szkolenia, na przykład z powodu niezebrania się grupy, zwrot wpłaconych należności nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni od planowanej daty szkolenia. Alternatywnie, na indywidualne życzenie uczestnika, wpłacona kwota może być zaliczona w poczet przyszłych szkoleń.