Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum

Fragmenty książki „Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum” opublikowanej nakładem wydawnictwa Mfiles.pl w 2010 roku. Obecnie książka dostępna jest jedynie w formie ebooka.

O książce

Książka „Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum” przedstawia zasady funkcjonowania zespołów projektowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji ich członków wymaganych do prawidłowego działania w ramach tej najbardziej popularnej z metod zwinnych. W monografii szczegółowo przedstawiono podstawy teoretyczne i praktyczne metody Scrum, bazując na oryginalnych pracach jej twórców K. Schwabera i J. Sutherlanda. Zagadnienie kompetencji samoorganizujących się członków zespołów scrumowych zaprezentowano na bazie obecnego stanu wiedzy o tej złożonej i rzadko badanej koncepcji zarządzania.

O autorach

Marek Ćwiklicki – doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; pracownik naukowy Katedry Metod Organizacji i Zarządzania UEK. Współpracuje z instytucjami doradczo-szkoleniowymi w zakresie projektów racjonalizatorskich oraz wdrażania metod zarządzania w organizacjach. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Marek Jabłoński – doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego; adiunkt w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania UEK. W 2009 r. wydał książkę pt. „Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju”.

Tomasz Włodarek – kierownik zespołów programistycznych, entuzjasta i orędownik lekkich metodyk, trener i coach Scrum, Kanban i Extreme Programming, niezależny konsultant, właściciel firmy szkoleniowej. Posiada 14-letnie doświadczenie w branży produkcji oprogramowania zdobyte w firmach Optimus Nexus, Motorola oraz Sabre Holdings.

Dokumenty

Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum (wstęp)

Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum (spis treści)

Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum (fragment)