Szczegóły Finish or Perish. Scrum: Nowy porządek

Nazwa:Finish or Perish. Scrum: Nowy porządek
Opis:Prezentacja ze spotkania Project Management Institute (PMI) w Krakowie. Prezentacja stanowi wyjście do refleksji i dyskusji co do mapowania ról scrumowych i zakresów odpowiedzialności z nich wynikających na tradycyjne stanowiska i role. Na ile takie mapowanie jest możliwe i zasadne, na ile może to stanowić przeszkodę w osiągnięciu zwinności.
Rozmiar pliku: 7.99 MB
Typ pliku:pdf (Typ Mime : application/pdf)
Dodany dnia: 22 lutego 2012