Jak to z tym Scrumem w Polsce jest? Wyniki. /Pierwsze w Polsce badanie zespołów scrumowych - raport

Tuż przed świętami zespołowi opracowującemu badanie ankietowe "Scrum w polskich organizacjach IT", do udziału w którym zachęcałem w sierpniu, udało się zamknąć raport z badania. Przypominam, że było to pierwsze w Polsce badanie poświęcone metodyce Scrum, a jego celem było ustalenie, jak praktyki scrumowe realizowane są w polskiej, biznesowej rzeczywistości, oraz w jakim stopniu samoorganizacja zespołów, będąca trzonem tej metodyki, wygląda w polskich firmach.

W wersji finalnej raport ma ponad 50 stron i zawiera opracowanie wyników ankiety przygotowane przez zespół specjalistów z Katedry Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, działający pod kierunkiem dra Marka Ćwiklickiego, oraz moje komentarze zorientowane na praktyczne aspekty wdrożenia Scruma w organizacji. Raport ten, w ramach podziękowania za udział w badaniu, został rozesłany do osób, które wzięły w nim udział.

Ponieważ raport nie będzie publicznie dostępny, w najbliższych tygodniach, na tym blogu, będę prezentować i omawiać najistotniejsze moim zdaniem znaleziska.

Komentarze (0)

Zapraszam do komentowania.

Komentujesz jako Gość. Opcjonalny login poniżej.