Zwinne zarządzanie projektami: perspektywa zamawiającego /List otwarty do dostawców oprogramowania

Szanowny Dostawco Oprogramowania,

Nawiązując z wami współpracę, liczę, że (tym razem) mam do czynienia z profesjonalistami znającymi swoje rzemiosło, rozumiejącymi, że:

 • mogą zmienić się biznesowe lub prawne założenia projektu (nawet jeśli dziś nic mi na ten temat nie wiadomo, nie wszystko bowiem na tym świecie zależy ode mnie)
 • to oczywiste, że niektóre wymagania przyjdą mi do głowy już w trakcie prowadzenia prac, a niektóre oczekiwania wyrażę dopiero gdy zobaczę oprogramowanie w działaniu
 • wiem, że podawane przez was terminy są (mocno) zawyżone, próbujecie bowiem w ten sposób zabezpieczyć się na okoliczność wystąpienia trudności i choć wolałbym tego uniknąć, do pewnego stopnia jest to zrozumiałe; kiedy jednak mimo to, nie jesteście w stanie przedstawiać na bieżąco wiarygodnych dowodów postępu, a terminy się przedłużają szlag mnie trafia, zaczynam panikować i zwiększam presję
 • wywieranie presji (na termin, na zakres, na rozpoczęcie nowego projektu) to jedyne znane mi narzędzie, bowiem nic a nic nie rozumiem (i nie chcę rozumieć) z waszych opowieści o mnożących się problemach; wierzcie mi, potrafię wywierać presję naprawdę skutecznie, w końcu to mój interes jest zagrożony
 • lubię swoje pieniądze, oczywistym jest, że przeznaczając je (z ciężkim sercem) na budowę oprogramowania, zainteresowany jestem jedynie działającym, użytecznym oprogramowaniem; tylko w ten sposób mogę oceniać postęp prac i upewniać się, że moje pieniądze nie są trwonione, nie mam bowiem ochoty uczyć się waszej domeny aby rozumieć i kontrolować wasze obowiązki
 • im szybciej ten projekt skończymy tym lepiej, cenię bowiem swój czas jeszcze bardziej niż pieniądze, a oprogramowanie, które dla mnie tworzycie jest tylko środkiem do zaspokojenia niektórych moich potrzeb; nie należy zatem spodziewać się z mojej strony entuzjazmu i zaangażowania (czasu, pieniędzy) ponad absolutne minimum
 • produkt, który dla mnie tworzycie jest istotnym elementem mojego biznesu (czasem egzystencji), którego wartość wielokrotnie przekracza wartość tworzonego oprogramowania; z tego powodu oczekuję informowania mnie o każdej sytuacji mogącej zagrozić moim interesom, teraz lub w przyszłości; chętnie przyjmę także każdą sugestię ułatwiającą mi prowadzenie tego biznesu
 • kwestią stabilności i niezawodności systemu nie chcę się nawet zajmować - to absolutna podstawa i nie przyjmuję do wiadomości, że może być inaczej
 • spodziewam się, że produkt, który dla mnie zbudujecie będzie prawdziwie użyteczny i stworzony według adekwatnych do jego przeznaczenia standardów programistycznych, technologicznych, wytwórczych i jakościowych, nie mam zamiaru w te zagadnienia ingerować, ale będę bardzo, ale to bardzo rozczarowany jeśli tak się nie stanie; kupuję od was przecież nie tylko usługę, ale przede wszystkim kod źródłowy, który będzie musiał być utrzymywany i rozwijany, niekoniecznie przez was.

Mając na uwadze swoje bezpieczeństwo oczekuję i nie spodziewam się być obciążanym z tego powodu dodatkowymi kosztami:

 • przedstawiania co kilka tygodni (a już na pewno dłużej niż miesiąc nie wytrzymam) działającego, użytecznego i gotowego do wdrożenia produktu, spełniającego ustalone wcześniej kryteria jakościowe, tak abym mógł dysponować nim według swojego uznania
 • zwracania mojej uwagi na pojawiające się ryzyka i zależności, a także potencjalne możliwości wcześniejszej, pełniejszej lub łatwiejszej realizacji moich celów biznesowych
 • możliwości wpływania na kierunek rozwoju produktu poprzez zmianę niezrealizowanych jeszcze wymagań i dobór kolejności w jakiej będą one realizowane
 • możliwości wcześniejszego zakończenia projektu, jeśli wytworzone oprogramowanie uznam za wystarczająco dobre

Reasumując, niezależnie od skali i stopnia skomplikowania mojego projektu, chciałbym mieć możliwość (i będę się tego domagać co kilka tygodni, nie rzadziej niż co miesiąc):

 • zapoznawać się z działającym, użytecznym oprogramowaniem, aby oceniać jego przydatność i zbieżność z założonymi celami biznesowymi
 • analizować dostarczane przez was oprogramowanie pod kątem stosowanych norm i standardów
 • na podstawie namacalnych faktów oceniać sytuację projektu i analizować jego otoczenie, podejmując decyzje prowadzące do maksymalizowania zwrotu z inwestycji
 • zamieniać niezrealizowane jeszcze wymagania na inne o podobnej wycenie
 • zmieniać kolejność realizacji wymagań jeśli moje priorytety z jakiegoś powodu ulegną zmianie
 • żądać produkcyjnego wydania zrealizowanego do tej pory oprogramowania
 • zakończyć projekt oszczędzając swoje pieniądze jeśli wytworzone oprogramowanie zrealizuje zakładane cele biznesowe wcześniej niż się spodziewam
 • przerwać projekt ratując swoje pieniądze jeśli tempo prac lub wytworzone przez was oprogramowanie nie spełni moich oczekiwań i nie uda nam się wspólnie wypracować działań naprawczych
 • przerwać projekt ratując swoje pieniądze jeśli sytuacja rynkowa ulegnie zmianie

Nawet w przypadku wcześniejszego zakończenia (lub przerwania) projektu oczekuję, że będę dysponował działającym, użytecznym i wartościowym oprogramowaniem. W takiej sytuacji, w uznaniu waszego profesjonalizmu i zaangażowania, gwarantuję przeznaczenie 20% pozostałego budżetu na premię dla całego zespołu.

Z poważaniem

Komentarze (0)

Zapraszam do komentowania.

Komentujesz jako Gość. Opcjonalny login poniżej.