Metodyki lekkie w przedsiębiorstwach - materiały

Kolejna partia materiałów wykładowych załadowana do pobrania. Tym razem myślą przewodnią wykładu jest skalowanie metod lekkich. Niestety, ze względu na przedłużające się odbiory projektów, wykład trwał niecały kwadrans... zdążyłem jedynie podkreślić najistotniejsze kwestie zastosowania Scruma do wdrażania Scruma. Przytaczam je poniżej raz jeszcze. Materiały dostępne są w formatach pdf i mmap.

Planując wdrożenie lekkich metodyk:

  • miej cel, ustal jakie problemy stają na drodze do osiągnięcia tego celu i jakimi środkami można ten cel osiągnąć (stwórz backlog wdrożeniowy)
  • ustal na jakie wsparcie możesz liczyć i na tej podstawie zdecyduj jak szerokie i głębokie cięcie chcesz przeprowadzić - od partyzanckiego Scruma (o którym nikt oprócz zaangażowanego zespołu nie wie), poprzez pilotażowy projekt, aż po pełną reogranizację
  • zaplanuj jak praca projektowa zostanie zdekomponowana na zespoły - w miarę możliwości likwiduj zespoły funkcyjne i komponentowe, na rzecz tworzenia zespołów aspektowych (feature teams), działających wskroś całego systemu
  • zaplanuj jak będzie nadzorowane i wspierane wdrożenie - pomocne może być utworzenie zespołu realizującego backlog wdrożeniowy (zespół wirtualny) i wykorzystanie jawnego backlogu problemów związanych z wdrożeniem (impediments backlog) jako narzędzia komunikacji
  • przemyśl i zaplanuj rytm (puls): planowania iteracji, przeglądu iteracji, integracji między zespołami, wydań, retrospekcji, synchronizacji zespołów i przepływu informacji - wszystkie te wydarzenia powinny przebiegać w stałym, zsynchronzowanym dla całej organizacji, rytmie
  • promuj solidne podstawy inżynierskie (higienę inżynierską) - przejrzystą architekturę systemu, wysoką jakość wytwarzanego kodu (standardy kodowania, koleżeńskie przeglądy, proste, przejrzyste reguły wersjonowania, częstą (ciągłą) integrację, (automatyczne) testy jednostkowe, (automatyczne) testy akceptacyjne) - promuj wiedzę o programowaniu ekstremalnym (Extreme Programming)
  • przygotuj się na głęboką zmianę (nawet jeśli cięcie nie wydaje się głębokie) i spowodowany nią opór - konsekwentnie dąż do wypełniania kolejnych elementów backlogu wdrożeniowego, obserwując uważnie; nie łam oporu za wszelką cenę, bądź przygotowany na zmianę planów
  • postaw na podnoszenie poziomu wiedzy w zespole (zespołach): o celu zmiany, stosowanych środkach (metodach, technikach, procedurach); dbaj o rzetelne informowanie o bieżącym stanie i kondycji zespołów i realizowanych projektów (retrospekcje na poziomie całej organizacji) - rozważ szkolenia, zaangażowanie zewnętrznych lub wewnętrznych coachów, a także lokalne społeczności, pozwalające na wymianę wiedzy (zespoły wirtualne, scrumy-scrumów, społeczności)

Pokrótce tyle. Problem zarysowany. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.

Komentarze (0)

Zapraszam do komentowania.

Komentujesz jako Gość. Opcjonalny login poniżej.