Szkolić Product Ownerów czy nie szkolić?

Najpopularniejszą rolą scrumową jest bez wątpienia ScrumMaster. Większość osób szukając szkolenia "scrumowego" pyta właśnie o szkolenia dedykowane ScrumMasterom. Tymczasem rolą tak samo istotną, a w moich oczach nawet istotniejszą, bo bezpośrednio reprezentującą biznes i będącą w gruncie rzeczy rzecznikiem interesów klienta jest Product Owner.

Sukces projektu zależy od umiejętności ProductOwnera w zakresie planowania przedsięwzięcia, umiejętności podejmowania decyzji podejmowanych na podstawie wypracowanych przez zespół postępów, efektywnej współpracy z zespołem i komunikacji z końcowym odbiorcą czy użytkownikami oprogramowania. Ponadto w roli ProductOwnera skupiają się perspektywy wszystkich osób zainteresowanych danym przedsięwzięciem osób - ich interesy ProductOwner także musi reprezentować.

Szkolenie Certified Scrum ProductOwner ma na celu zmianę sposobu postrzegania osoby i roli ProductOwnera w projektach scrumowych. Celem szkolenia jest uświadomienie aktualnym i przyszłym właścicielom produktu, jak istotna jest ich rola, umiejętności i warsztat, którym się posługują.

Więcej o Danie można przeczytać na stronach firmy Danube, biogram Dana do pobrania także tutaj. Dan prowadzi bloga na którym porusza tematy związane z planowaniem i monitorowaniem postępów prac w projektach scrumowych.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony jest definiowaniu roli i zakresu obowiązków ProductOwnera, różnicom i podobieństwom tej roli w stosunku do tradycyjnych ról kierownika projektu czy kierownika produktu.

Dzień drugi szkolenia poświęcony jest ćwiczeniu warsztatu i jego przebieg jest mocno uzależniony od kompetencji i doświadczenia trenera. Zwykle szkolenie skupia się na technikach gromadzenia wymagań w metodach lekkich, ćwiczeniu umiejętności analitycznych, umiejętności planowania procesu produkcji oprogramowania oraz wykorzystaniu miar projektowych. Na szkoleniach CSPO uczestnicy zwykle zostają zapoznani ze specyfiką projektów dużej skali, realizowanych wielozespołowo, w środowisku dużych organizacji.

W szkoleniach prowadzonych przez dra Dana Rawsthorne-a, z którym współpracuję, poruszane są także zaawansowane (i często kontrowersyjne) zagadnienia wykorzystania tradycyjnych narzędzi takich jak Earned Value Management w projektach dużej skali realizowanych metodą Scrum. Dan jest prekursorem stosowania lekkiej odmiany tych miar - Earned Business Value (pdf).

Więcej na temat szkolenia...

Komentarze (0)

Zapraszam do komentowania.

Komentujesz jako Gość. Opcjonalny login poniżej.